Runsten U50, L2016:5448 i Lovö
Foto av Runsten U50, L2016:5448 i Lovö
Foto av Runsten U50, L2016:5448 i Lovö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jóhan Streitinn merki ok Ragnvôr eptir bónda. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten 1,13 m h 0,83 m br och 0,11 tj. Av röd sandsten.Inskriften mot N. Runslingans bredd är ca 9 cm. Har legat somhörnsten under kyrktornets vägg. Den återfinns år 1935.Text:JOHAN OMBESÖRJDE MÄRKET OCH RANGVOR EFTER SIN MAN. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lovö socken i Ekerö kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogårdens gräsmatta"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m N om kyrktornets NÖ-hörn"
Vill du se flera runstenar i Lovö socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.321362
Longitud: 17.83968
Lämnings-ID: L2016:5448
Riksantikvarieämbetets ID: Lovö 38:1
Sveriges runinskrifter: U50, (Upplands runinskrifter)
Plats: Lovö kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare: Samma som gjort U 49.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Lovö
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5448