Runsten L2016:5685 i Lovö 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:5685 i Lovö
Foto av Runsten L2016:5685 i Lovö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigrøðr(?), Holmsteinn, Ketilfastr lagði(?) at(?) "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten 1,03 m h 0,83 m br 0,12 m tj. Av röd sandsten. Inskriftenåt S. Runslingans bredd är ca 8 cm. Har legat somhörnsten underkyrktornets S vägg där den återfanns 1935. Text:SIR HOLMSTEN,KETTILSFAST LADE Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lovö socken i Ekerö kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård på gräsmatta, intill och S samt intill och Ö om grusgång"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m S om kyrka. Se skiss nr 41"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.321237
Longitud: 17.839642
Lämnings-ID: L2016:5685
Riksantikvarieämbetets ID: Lovö 39:1
Sveriges runinskrifter: U49 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lovö kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare: Samma som gjort U 50.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Lovö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b2d0dfd9-57d2-46ab-9370-140e59cc48bd