Runsten L2016:5107 i Lovö 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:5107 i Lovö
Foto av Runsten L2016:5107 i Lovö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Illugi lét reisa stein eptir Þingfast, son sinn ... ...fastr at bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten 1,75 m h. L 1 m br och 0,35 m tj. Av ljusgrå gnejs. Stenenlagad. Inskriften åt S. Runslingans bredd 8-9 cm. Påträffades ikyrkans södra grundnr 1932 vid förstärkningsenheten.ILLUGE LÄTRESA STENEN EFTER TINGFAST SIN SON... -FAST EFTER SINBRODER(ristad av Öjer) Stenen flyttad ca 60 m efter 1951 årsinventering från vägkant till kyrkogården. Se skiss! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lovö socken i Ekerö kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogårdens gräsmatta 1 m N om grusgång"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m S om kyrkans S långsida. 12 m SV om kyrkans SÖ-knut"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.321205
Longitud: 17.840003
Lämnings-ID: L2016:5107
Riksantikvarieämbetets ID: Lovö 41:1
Sveriges runinskrifter: U48 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lovö kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Lovö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ca880ae9-b55b-4532-be83-a4597178f608