Runsten L2016:5686 i Lovö 🇬🇧
Foto av Runsten L2016:5686 i Lovö
Foto av Runsten L2016:5686 i Lovö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmgeirr ok ... reistu stein ... eptir móður ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2,05 m h 1,5 m br och 0,17 m tj. Av vittrad gnejs.Inskrift åt S. Runslingans bredd är 8-10 cm upptill och i Ökanten äro ett par bitar borta. Runstenen fanns på 1600-taletutanför kyrkans vapenhusdörr. Vapenhuset revs år 1798 och stenenblev täckt med jord. Den återfanns 1935 vid restaureringsarbetenpå kyrkan. Text:Holmger och ..... reste stenen... eftermoder.(ristad ca 1030) Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lovö socken i Ekerö kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogårdens gräsmatta 1 m N om grusgång"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m S om kyrktornets SÖ-hörn 1 m N om grusgång. 10 m SÖ om kyrkansSV-hörn. se skiss nr 41"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.321208
Longitud: 17.839608
Lämnings-ID: L2016:5686
Riksantikvarieämbetets ID: Lovö 40:1
Sveriges runinskrifter: U46 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lovö kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Lovö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6dc7e9ba-2c23-4c6c-a0c0-2c774ec73d95