Runsten L2015:5401 i Skå 🇬🇧
Även känd som Estes sten
Foto av Runsten L2015:5401 i Skå
Foto av Runsten L2015:5401 i Skå
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Eysteinn ok Freysteinn reistu stein eptir Eista, fôður sinn, ok ... §B Ásgerðr at bónda sinn. En Snari hjó. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skå socken i Ekerö kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.328695
Longitud: 17.729938
Lämnings-ID: L2015:5401
Riksantikvarieämbetets ID: Skå 78:1
Sveriges runinskrifter: U44 (Upplands runinskrifter)
Plats: Törnby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Snare (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Estes sten
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Skå
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/aaa6a9ed-0da5-4797-aac0-533d86316498