Runsten U43, L2016:8633 i Skå
Foto av Runsten U43, L2016:8633 i Skå
Foto av Runsten U43, L2016:8633 i Skå
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Ófeigr ok Sigmarr ok Freybjôrn þeir reistu at Jôrund, fôður sinn, bónda Gunnu. §B Ernfastr hjó rúnar þessar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå granit, 2,09 m h, 0,4-1,0 m br (N-S) och 0,57 mtj. Runristning på 2 sidor den åt Ö och den åt N vända. Runhöjd7-9 cm. Den på Ö sidan är tydlig och välbevarad, den på N-sidanär delvis utplånad och bevuxen med lav. Enligt tidigareinventering står runstenen på en cementsockel. Denna syns dockinte numera. På tre sidor runt stenen växer lövbuskar. Endast enÖ sidan är synlig. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skå socken i Ekerö kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttning av moränbunden bergshöjd. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart V om enskild väg (N-S)"
Vill du se flera runstenar i Skå socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.325403
Longitud: 17.729042
Lämnings-ID: L2016:8633
Riksantikvarieämbetets ID: Skå 9:1
Sveriges runinskrifter: U43, (Upplands runinskrifter)
Plats: Törnby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Ärnfast (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Skå
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8633