Runsten U42, L2016:8761 i Skå
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kjallakr/Kjullakr lét reisa stein eptir Kvíg, son(?) sinn góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit 2,20 m h, 1 m br (N 20cg Ö-S 20cg V) och 0,3-0,5 mtj. Rustningen åt Ö vända sidan är otydlig. Runhöjd 5-6 cm.Runstenen står i en cementerad bas. Platsen kallas"Björkarbacken'. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skå socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttning av moränbunden bergshöjd. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m S om SÖ-hörnet av uthus"
Vill du se flera runstenar i Skå socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.321513
Longitud: 17.770183
Lämnings-ID: L2016:8761
Riksantikvarieämbetets ID: Skå 25:1
Sveriges runinskrifter: U42, (Upplands runinskrifter)
Plats: Troxhammar
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Skå
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8761