Runsten U38, L2015:7329 i Sånga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Líkviðr ok Knútr ... létu reisa stein at ... sinn, bónda Geirlaugar. Guð hjalpi ... sál hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 2,25 m h, 1.95 m br (NV-SÖ) och 0,45 m tj.Runhöjd 5-7 cm. Ristningen vetter mot SV. 4,5 m V 30cg S om nr1är: 2) Runsten, granit, 2,8 m h, 1,3 m br (SV-NÖ) och 0,48 m tj.Runhöjd 4-10 cm. Ristningen vetter mot SÖ. Stenen som varitavslagen, har lagats. Ett triangelformigt stycke fattas dock istenens nedre del. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sånga socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg moränhöjd. Åkerholme"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 15 m SÖ om åkerhörn och 20 m ÖNÖ om åkerkant (NNV-SSÖ)"
Vill du se flera runstenar i Sånga socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.374105
Longitud: 17.67281
Lämnings-ID: L2015:7329
Riksantikvarieämbetets ID: Sånga 66:1
Sveriges runinskrifter: U38, (Upplands runinskrifter)
Plats: Säby, galgbacken
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare: Balle (A) [Stille 1999b:158]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Sånga
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:7329