Runsten L2015:7188 i Sånga 🇬🇧
Foto av Runsten L2015:7188 i Sånga
Foto av Runsten L2015:7188 i Sånga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingimóð lét reisa steina ok brú eptir Karl, bónda sinn. Œpir risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,4 m h, 0,83 m br (S 45cg Ö-N 45cg V) och 0,25 mtj. Runhöjd 7-9 cm. Ristningen vetter mot SV. Ristningen imåladmed röd färg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sånga socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränrygg. Åkerholme, (tätväxande slånbuskage och lövträd)"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m N om åkerkant och 17 m ÖNÖ om åkerkant (NNV-SSÖ)"
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L2015:7188 i Sånga 🇬🇧:
"Enligt sägen skulle på denna åkerholme utkämpats en envig mellantvå bröder (vikingatiden?) den ene skulle ha omkommit på platsen,den segrande gick till platsen för runsten nr 11 där han föll dödner. T"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.349071
Longitud: 17.719399
Lämnings-ID: L2015:7188
Riksantikvarieämbetets ID: Sånga 37:1
Sveriges runinskrifter: U36 (Upplands runinskrifter)
Plats: Svartsjö djurgård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Sånga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/017a33d6-b1a3-49f1-ae29-d89935318a6e