Runsten U35, L2015:7579 i Sånga
Foto av Runsten U35, L2015:7579 i Sånga
Foto av Runsten U35, L2015:7579 i Sånga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Aðísl ok Ásl/Ôsl ok Ólafr þeir létu reisa stein þenna at Végísl, fôður sinn, bónda Ernfríðar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 3 m h, 2 m br (Ö 20cg N-V 20cg S), 0,5 m tj vidbasen och 0,05 m tj vid toppen. Runhöjd 15 cm. Ristningen vettermot NNV. Stenen lutar något åt S. Stenen stod förut därladugården N om nu är. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sånga socken i Ekerö kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N sluttning av moränrygg. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m S om mindre väg (Ö-V)"
Vill du se flera runstenar i Sånga socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.363394
Longitud: 17.733108
Lämnings-ID: L2015:7579
Riksantikvarieämbetets ID: Sånga 34:1
Sveriges runinskrifter: U35, (Upplands runinskrifter)
Plats: Svartsjö
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Sånga
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:7579