Runsten U34, L2015:8017 i Sånga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn ok Halfdan ok Þóra létu reisa stein þenna eptir Víking, fôður sinn, ok at Þegn, bróður sinn. Guð hjalpi ônd þeira. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2 m h, 1,98 m br (NNÖ-SSV) och 0,35 m tj. Runhöjd7-10 cm. Ristningen vetter mot Ö 20cg S. Runorna är imålade medröd färg. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sånga socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack Ö sluttning av sedimentjord. Åkermark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m V om dike i åker"
Vill du se flera runstenar i Sånga socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.348775
Longitud: 17.717681
Lämnings-ID: L2015:8017
Riksantikvarieämbetets ID: Sånga 11:1
Sveriges runinskrifter: U34, (Upplands runinskrifter)
Plats: Sundby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Balle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Sånga
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:8017