Runsten U32, L2015:7570 i Sånga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ófeigr ok Krókr ok Steinn ok Helgi létu reisa stein þenna eptir Svein, fôður sinn, ok at Botna, bróður sinn, ok Inga. Guð hjalpi ônd þeira. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sånga socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Sånga socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.340205
Longitud: 17.694662
Lämnings-ID: L2015:7570
Riksantikvarieämbetets ID: Sånga 14:2
Sveriges runinskrifter: U32, (Upplands runinskrifter)
Plats: Stockby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Sånga
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:7570