Runsten U25, L2016:283 i Hilleshög
Foto av Runsten U25, L2016:283 i Hilleshög
Foto av Runsten U25, L2016:283 i Hilleshög
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmfríðr lét reisa stein þenna eptir Haur, bónda sinn. Guð hjalpi i ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå gnejs, 1,82x0,65 m. Inmurad i kyrkomuren nära marken. Liggande. Runhöjd: ca 7 cm. Ristningen vetter nu mot S. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmfrid lät resa denna sten efter Håur(?), sin make. Gud hjälpe hans ande." Uppmålad 1987."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hilleshög socken i Ekerö kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 är 1,5 m Ö om tornets SV hörn inmurad i kyrkomuren"
Vill du se flera runstenar i Hilleshög socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.390822
Longitud: 17.702328
Lämnings-ID: L2016:283
Riksantikvarieämbetets ID: Hilleshög 38:1
Sveriges runinskrifter: U25, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hilleshögs kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Hilleshög
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:283