Runsten U22, L2017:7807 i Färentuna
Foto av Runsten U22, L2017:7807 i Färentuna
Foto av Runsten U22, L2017:7807 i Färentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfr ok Vékell ok Syrkell/Sørkell þeir ... stein þenna eptir ayt--u, fôður sinn. Guð hjalpi ônd. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen belägen i gravfältets SÖ-del är av granit 2,10 m hög, 0,9 m bred (NNÖ-SSV) och 0,5 m tjock. Runhöjd 4-13 cm. Ristningen vetter mot NV. Beväxt med tallar, enar, lövträd främst rönn, nypon- och hagtornsbuskar. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ulv och Vikel och Syrkel de ... denna sten efter ..., sin fader. Gud hjälpe anden.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Färentuna socken i Ekerö kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ställvis moränbunden bergrygg med berg i dagen. Igenväxande hagmark."
Vill du se flera runstenar i Färentuna socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.402103
Longitud: 17.626588
Lämnings-ID: L2017:7807
Riksantikvarieämbetets ID: Färentuna 45:2
Sveriges runinskrifter: U22, (Upplands runinskrifter)
Plats: Kungsberga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Färentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:7807