Runsten U20, L2017:8429 i Färentuna
Foto av Runsten U20, L2017:8429 i Färentuna
Foto av Runsten U20, L2017:8429 i Färentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Eirík(?), bónda sinn ... ok ... Guðrík, fôður sinn. Guð hjalpi ônd. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, ljusgrå granit, 0,6x0,45 m (Ö-V). Runhöjd 10-13 cm. Ristningen vetter mot N. Enligt Fornvännen 1970 återfanns fragmenten 56:1 och 56:2 vid kyrkans restaurering 1969. De båda fragmenten visar sig ha tillhört samma runsten och har passning sinsemellan i en mindre brottyta. Enligt Fornvännen 1970 lyder hela inskriften:"... (Eri)k, sin make ... och ... Gudrik, sin fader. Gud hjälpe själen.", "... (Eri)k, sin make..." står på 56:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Färentuna socken i Ekerö kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkans N sakristimur, 2,7 m ovanför marknivån."
Vill du se flera runstenar i Färentuna socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.391463
Longitud: 17.65557
Lämnings-ID: L2017:8429
Riksantikvarieämbetets ID: Färentuna 56:1
Sveriges runinskrifter: U20, (Upplands runinskrifter)
Plats: Färentuna kyrka
Placering: I norra sakristimuren.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare: Torbjörn skald (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Färentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:8429