Runsten U19, L2017:5739 i Ekerö
Foto av Runsten U19, L2017:5739 i Ekerö
Foto av Runsten U19, L2017:5739 i Ekerö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Freysteinn reisti stein þenna eptir Háðska, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,18 m hög ca 1,1 m bred. (Ö-V) 0,15-0,25 m tjock. Inskrift i den mot S vända sidan. Runhöjden är 10-11 cm. Invid runstenens fot ligger några 0,2-0,5 m stora stenar, som stöd. Runstenen står påen oregelbunden högliknande förhöjning, ca 4x4 m stor och ca 0,4 m hög. Runstenen är omgiven av törnrossnår. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Frösten reste denna sten efter Hadske, sin fader." Hittades 1868. Uppmålad 1982. Skyltad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ekerö socken i Ekerö kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten bergrygg i lermark. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 25 m N 20cg Ö om landsväg (V 20cg N-Ö 20cg S)"
Vill du se flera runstenar i Ekerö socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.288055
Longitud: 17.715113
Lämnings-ID: L2017:5739
Riksantikvarieämbetets ID: Ekerö 101:1
Sveriges runinskrifter: U19, (Upplands runinskrifter)
Plats: Älby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare: Torbjörn 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Ekerö
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:5739