Runsten U188, L2017:5320 i Ekerö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þessi er ok at Jargeir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ca 1,95 m hög ca 1,35 m bred och 0,3 m tjock (V 25cg n-Ö 25cg S). Inskrift på den mot SSV vända sidan. Mitt på stenen är spår av ett kors ca 55x58 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... och ... reste denna sten efter ..., sin gode frände i Vik." Runstenen vändes 1937. Uppmålad 1982. Skyltad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ekerö socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats i S sluttning av större moränbunden bergshöjd. Skogsmark (blandskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 25 m N 20cg Ö om stig (Ö 20cg S-V 20cg N"
Vill du se flera runstenar i Ekerö socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.288541
Longitud: 17.670061
Lämnings-ID: L2017:5320
Riksantikvarieämbetets ID: Ekerö 22:1
Sveriges runinskrifter: U188, (Upplands runinskrifter)
Plats: Gillberga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Gunnar (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Ekerö
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:5320