Runsten U14, L2016:5903 i Munsö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tóki ok Þorgerðr þau létu ... at Forkunn, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå granit, 1,3 m h 1,2 m br vid basen (NÖ-SV) 0,3 mtj. Ristningen vetter åt SÖ. Ett stycke av runstenens övre delbortslagen. Runhöjd ca 11 cm. På marken framför runstenen liggeren flat häll, 0,1x0,4 m. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Munsö socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÄ-sluttning av moränås. Udde. Skogsmark, blandskog"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m NV om gångstig (NÖ-SV)"
Vill du se flera runstenar i Munsö socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.356839
Longitud: 17.645383
Lämnings-ID: L2016:5903
Riksantikvarieämbetets ID: Munsö 55:1
Sveriges runinskrifter: U14, (Upplands runinskrifter)
Plats: Österås, munkudden
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Munsö
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5903