Runsten L2017:8428 i Färentuna
Foto av Runsten L2017:8428 i Färentuna
Foto av Runsten L2017:8428 i Färentuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, ljusgrå granit, 0,71x0,51 m (Ö-V). Runhöjd 10-12 cm. Ristningen vetter mot N. Enligt Fornvännen 1970 återfanns fragmenten 56:1 och 56:2 vid kyrkans restaurering 1969. De båda fragmenten visar sig ha tillhört samma runsten och har passning sinsemellan i en mindre brottyta. Enligt Fornvännen 1970 lyder hela inskriften:"... (Eri)k, sin make ... och ... Gudrik, sin fader. Gud hjälpe själen.", ".... och ... Gudrik, sin fader. Gud hjälpe själen.", står på 56:2."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Färentuna socken i Ekerö kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkans N sakristmur, 2,7 m ovanför marknivån"
Vill du se flera runstenar i Färentuna socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.391463
Longitud: 17.65557
Lämnings-ID: L2017:8428
Riksantikvarieämbetets ID: Färentuna 56:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Färentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:8428