Runsten L2016:6303 i Lovö
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Plats för runsten. Vid 1951-års inventering var runsten V51 (nuvarande Raä nr 73) placerad på denna plats. Flyttades 1952 till Lovö kyrka (se nr 73)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lovö socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Vill du se flera runstenar i Lovö socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.32032
Longitud: 17.878045
Lämnings-ID: L2016:6303
Riksantikvarieämbetets ID: Lovö 111:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Lovö
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:6303