Runsten L2013:8224 i Skå
Foto av Runsten L2013:8224 i Skå
Foto av Runsten L2013:8224 i Skå
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, nuvarande plats, ljus granit, 0,85 m hög, 0,85 m bred (Ö-V) och 0,25 m tjock. Inskriften är på den mot N vända sidan. Runhöjden är 8-9 cm. Ristningarna är imålade med rödfärg. Strax V om runstenen finns en upplysningsskylt i metall uppsatt. Texten i översättning: "Åsbjörn ... Torfast(?) ... Gunnälv(?) lät (resa sten) efter Åsulv sin fader." I beskrivningen av runstenen år 1979 står att runstenen hittades kring sekelskiftet 1900 i marken och restes på fyndplatsen, dvs. stenens föregående plats, Skå 54:1. Beskrivning i samband med arkeologisk utredning år 2014. (Raä dnr: 3.4.2-4699-2016)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skå socken i Ekerö kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Vill du se flera runstenar i Skå socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.318897
Longitud: 17.746247
Lämnings-ID: L2013:8224
Riksantikvarieämbetets ID: Skå 125
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Skå
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:8224