Runsten L2013:5699 i Ekerö
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 17, ljus granit, 1,15 m h, 0,94 m br och ca 0,25 m tj. Ristningsytan vänd mot ?. Runhöjden är 8-9 cm. Kors, stilgruppering Pr2. : þuruti * auk * asi * raisa * stin * aftR * auþkiR * (b)... ...- kuþ * hialbi * at * hns : Þrotti ok Asi ræisa stæin æftiR AuðgæiR, b[roður] ... Guð hialpi and hans. Trotte och Åsa reste stenen efter Ödger (sin) broder.... Gud hjälpe hans ande - - Revideringsinventeringen 1979: Runsten ljus granit, är 1,15 m h, 0,94 m br och ca 0,25 m tj. Ristningsytan vänd mot ?. Runhöjden är 8-9 cm. Inskriften bär spår av målad röd färg. Runsten har tidigare stått i parken vid Skytteholm."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ekerö socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme inom en golfbana. "
Vill du se flera runstenar i Ekerö socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.313136
Longitud: 17.675766
Lämnings-ID: L2013:5699
Riksantikvarieämbetets ID: Ekerö 263
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Ekerö
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:5699