Runsten L2012:593 i Ekerö
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, del av. Av grå granit. 0,63x0,4 m st, ca 0,26 cm tj, runhöjd ca 9-10 cm. Inskrift: h k u Þ h i a l bi. Påträffat före 1984 i grunden till en näraliggande lada då denna revs. (Dnr RAÄ-2018-2163)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ekerö socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdstomt (nuvarande läge)."
Vill du se flera runstenar i Ekerö socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.286007
Longitud: 17.724242
Lämnings-ID: L2012:593
Riksantikvarieämbetets ID: Ekerö 337
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Ekerö
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:593