Runsten L2012:407 i Munsö
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment (U 13), 0,65 m h, 0,8 m br (N-S) och 0,3 m tj. Flera mindre lösa fragment finns vid stenen. Runorna är ca 10 cm h. Den fragmentariska inskriften tolkas som: "[To]rgöt, de..." samt "ande och Gud[s]"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Munsö socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark, gravfält."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På toppen av gravhög - "Björn Järnsidas hög"."
Vill du se flera runstenar i Munsö socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.366897
Longitud: 17.627434
Lämnings-ID: L2012:407
Riksantikvarieämbetets ID: Munsö 102
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Munsö
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:407