Runristning U26, L2017:9949 i Hilleshög
Foto av Runristning U26, L2017:9949 i Hilleshög
Foto av Runristning U26, L2017:9949 i Hilleshög
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, röd sandsten, 0,98x0,75 m. Ristningen består av ett kors och därbredvid en djurbild. Inga runor. Uppmålad 1987."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hilleshög socken i Ekerö kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård. Tomtmark"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Inmurad i Ö sakristieväggen."
Vill du se flera runstenar i Hilleshög socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.390912
Longitud: 17.702613
Lämnings-ID: L2017:9949
Riksantikvarieämbetets ID: Hilleshög 38:3
Sveriges runinskrifter: U26, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hilleshögs kyrka
Placering: I södra ytterväggen av sakristian.
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Hilleshög
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:9949