Runristning L2016:658 i Hilleshög 🇬🇧
Foto av Runristning L2016:658 i Hilleshög
Foto av Runristning L2016:658 i Hilleshög
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... fôður sinn. Guð hjalpi ônd hans ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, sandsten, 0,65x0,56 m. Runhöjd: ca 8 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... sin fader. Gud hjälpe hans ande ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hilleshög socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård. Tomtmark"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Inlagd i golvet i vapenhuset, NÖ hörnet. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.3908
Longitud: 17.702438
Lämnings-ID: L2016:658
Riksantikvarieämbetets ID: Hilleshög 38:6
Sveriges runinskrifter: U24 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hilleshögs kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Sandsten
Runristare: Torbjörn skald (A) [Källström 1999:54f]
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Hilleshög
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4065861b-a9a5-4cd3-8179-711d21fbdd0c