Runristning L2016:818 i Hilleshög 🇬🇧
Foto av Runristning L2016:818 i Hilleshög
Foto av Runristning L2016:818 i Hilleshög
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn lét reisa steina eptir ..., fôður sinn. Œpir risti. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, röd sandsten, 0,68x0,40 m. Runhöjd ca 5 cm. Överdelen till runstenen U 23. Enligt Upplands runinskrifter lyder hela inskriften:"Sven lät resa stenarna efter ..., sin fader. Öpir ristade." Uppmålad 1987."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hilleshög socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård. Tomtmark"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.390919
Longitud: 17.702548
Lämnings-ID: L2016:818
Riksantikvarieämbetets ID: Hilleshög 38:5
Sveriges runinskrifter: U23 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hilleshögs kyrka
Placering:
Föremål: 2 delar av runsten
Material: Sandsten
Runristare: Öpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Hilleshög
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/3db9f509-9ad1-4e82-96ba-02a33c8a0449