Runristning UATA5856/75, L2016:6183 i Munsö
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Munsö socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Runstensfragment, rödaktig sandsten. Fragmentet är 38,5 cm långtca 21 cm brett och ca 3 cm tj. Stenen har ursprungligen varittjockare. Å ristningssidan som är något avlgarad, är ändparti aven runslinga. Å fragmentet finns inga runor. Fragmentetpåträffades för några år sedan i åker å den plats, som påfotokartan utmärkts med ett kryss. SKISS av runstensfragmentetfornlämning nr 6. Vid x äro borttygor. Vid J är runstenensursprungliga kant. Ni i SHM. T"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Runstensfragmentet är påträffat i åker ca 5 m NÖ om åkerkant.Runstensfragmentet förvaras nu å Bona gård där det ligger invidmanbyggnaden omeldelbart och S om verandan på dess västra fasad"
Vill du se flera runstenar i Munsö socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.401087
Longitud: 17.569747
Lämnings-ID: L2016:6183
Riksantikvarieämbetets ID: Munsö 6:1
Sveriges runinskrifter: UATA5856/75,
Plats: Bona
Placering: SHM (30572)
Föremål: Fragment av runsten
Material: Röd sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Munsö
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:6183