Runristning L2016:116 i Hilleshög 🇬🇧
Foto av Runristning L2016:116 i Hilleshög
Foto av Runristning L2016:116 i Hilleshög
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, röd sandsten, 0,82x0,62 m. Rrunhöjd ca 5 cm. Ristningen vetter nu mot V. Det är underdelen till runsten U 23. Enligt Upplands runinskrifter lyder hela inskriften:"Sven lät resa stenarna efter ..., sin fader. Öpir ristade." Uppmålad 1987."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hilleshög socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård. Tomtmark"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Inmurad i V sakristieväggen. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.390901
Longitud: 17.70251
Lämnings-ID: L2016:116
Riksantikvarieämbetets ID: Hilleshög 38:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Hilleshög
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2d4af3a7-5286-4002-8381-ade79ca2ae53