Runristning L2015:7941 i Sånga
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll, 0,56x0,33 m st (N-S). Runristningen är enslinga ca 1,5 m l i form av ett omvänt S. Vid dess början syns enfågel, vid dess slut en förvanskad "drakstjärt". Runhöjden är 7-8cm. Ristningen är delvis vittrad och otydig. Bevuxen med lav.Enligt besiktning 1959 är ristningen sentida. Se text iboken! TA: Dnr 00011/59. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sånga socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SV-sluttning av moränbunden bergshöjd med berg i dagen.Strandkant. Igenväxande hagmark"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart intill vatten (Långtarmen)"
Vill du se flera runstenar i Sånga socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.345362
Longitud: 17.664961
Lämnings-ID: L2015:7941
Riksantikvarieämbetets ID: Sånga 80:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Sånga
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:7941