Hällristning U29, L2017:9831 i Hilleshög
Även känd som Gerlögs runa
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ráð þú! Geirmundr fekk Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk hon Guðrík. Hann ... þenna. Þá fingu þau bôrn. En mær ein lifði; hon hét Inga. Hana fekk Ragnfastr í Snotastôðum. Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam Geirlaug at arfi Ingu, dóttur sinnar. Þorbjôrn Skald risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast berghäll, 2,8x1,8 m (VNV-ÖSÖ). Hällen är nu delvis övermossad och runorna mycket otydliga. Runhöjd 6,5 cm. Ristningen vetter mot NNÖ. Runt hällen är en syrenberså. Enligt Upplands runinskrifter är inskriften den längsta i Uppland och en av de längsta med yngre runor. Inskriften lyder:"Tyd! Germund fick till hustru Gerlög som ungmö. Sedan fingo de en son, innan han (dvs Germund) drunknade. Och sonen dog sedan. Därpå fick hon Gudrik till man. Han ... denna ... Sedan fingo de barn. Men en enda flicka levde kvar; hon hette Inga. Henne fick Ragnfast i Snottsta till hustru. Därpå dog han och sonen sedan. Och modern kom till arv efter sin son. Sedan fick hon Erik till man. Därpå dog hon. Då kom Gerlög till arv efter Inga, sin dotter. Torbjörn skald ristade runorna." Uppmålad 1987. Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hilleshög socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats i N sluttning av moränhöjd med berg i dagen. Tomtmark"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m NNÖ om NÖ hörnet av manbyggnad"
Vill du se flera runstenar i Hilleshög socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.388081
Longitud: 17.704879
Lämnings-ID: L2017:9831
Riksantikvarieämbetets ID: Hilleshög 41:1
Sveriges runinskrifter: U29, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hillersjö
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare: Torbjörn skald (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Gerlögs runa -
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Hilleshög
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:9831