Hällristning L2012:498 i Lovö
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning på flyttblock av gnejs, ca 2x3x1,2 m st. Vittrad runristning på blockets S sida. Införd efter nyanmälan 2018. (Dnr RAÄ-2018-2206)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lovö socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Golfbana. Åkerholme i före detta åker."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"ca 70 m S om Lovö Kyrkallé. Ca 15 m Ö om grusväg till Bergatorp."
Vill du se flera runstenar i Lovö socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.320124
Longitud: 17.850394
Lämnings-ID: L2012:498
Riksantikvarieämbetets ID: Lovö 293
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Lovö
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:498