Hällristning L2012:433 i Skå
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runhäll (U 41), i SV-sluttande berghäll. 1,6 m h och 1,1 m br. Runhöjd 9-10 cm h. Inskrift: "Forkunn och Fulluge lät rista runorna efter Illuge, sin fader. Kristus hjälpe. Ärenfast ristade"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skå socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme. Igenväxt hagmark, gravfält."
Vill du se flera runstenar i Skå socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.349263
Longitud: 17.753078
Lämnings-ID: L2012:433
Riksantikvarieämbetets ID: Skå 132
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Ekerö
Socken: Skå
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:433