Runsten L2017:527 i Danderyd ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:527 i Danderyd
Foto av Runsten L2017:527 i Danderyd
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěegn ok Danr l√©tu reisa stein eptir √ěorstein, f√ī√įur sinn, ok Gunnv√īr eptir b√≥nda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ca 2,13 m h√∂g ca 1,25 m bred (N-S) och ca 0,40 m tjock. R√∂d grovkornig stenart, granit. Inskrift p√• stenens mot √Ė v√§nda sida. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"T√§gn och Dan l√§to resa stenen efter Torsten, sin fader, och Gunvar efter sin man." Flyttades 1931. Flyttades 1957. Flyttades till nuvarande plats 1968. Uppm√•lad och skyltad 1969. Uppm√•lad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danderyds socken i Danderyd kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På gräsbevuxen kulle."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På kullen vid klockaregården 35 m S om Skogsviksvägen och 100 m V om Norrtäljevägen."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.407478
Longitud: 18.033275
Lämnings-ID: L2017:527
Riksantikvarieämbetets ID: Danderyd 1:1
Sveriges runinskrifter: U131 (Upplands runinskrifter)
Plats: Rinkeby
Placering: Klockargården
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Danderyd
Socken: Danderyds
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b6f5568b-ae7e-4b4d-9036-f68fa436fa62