Runsten U131, L2017:527 i Danderyds
Foto av Runsten U131, L2017:527 i Danderyd
Foto av Runsten U131, L2017:527 i Danderyd
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þegn ok Danr létu reisa stein eptir Þorstein, fôður sinn, ok Gunnvôr eptir bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ca 2,13 m hög ca 1,25 m bred (N-S) och ca 0,40 m tjock. Röd grovkornig stenart, granit. Inskrift på stenens mot Ö vända sida. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Tägn och Dan läto resa stenen efter Torsten, sin fader, och Gunvar efter sin man." Flyttades 1931. Flyttades 1957. Flyttades till nuvarande plats 1968. Uppmålad och skyltad 1969. Uppmålad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danderyds socken i Danderyd kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På gräsbevuxen kulle."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På kullen vid klockaregården 35 m S om Skogsviksvägen och 100 m V om Norrtäljevägen."
Vill du se flera runstenar i Danderyds socken eller Danderyd kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.407478
Longitud: 18.033275
Lämnings-ID: L2017:527
Riksantikvarieämbetets ID: Danderyd 1:1
Sveriges runinskrifter: U131, (Upplands runinskrifter)
Plats: Rinkeby
Placering: Klockargården
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Danderyd
Socken: Danderyds
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:527