Runsten U127, L2017:652 i Danderyds
Foto av Runsten U127, L2017:652 i Danderyd
Foto av Runsten U127, L2017:652 i Danderyd
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ônd sína, ok einn átti Tábý allan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragmentarisk, åter hopsatt. Grå granit, ca 2,14 m hög ca 1,38 m bred (N-S) och 0,17 m tjock. Runhöjden är ca 11-12 cm. Inskriften på den mot V vända sidan. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han levde, och han gjorde denna bro för sin själ, och han ägde ensam hela Täby." Flyttad till nuvarande plats 1915. Lagad 1930. Uppmålad 1969. Uppmålad 1981."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Danderyds socken i Danderyd kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Rest invid V kortsideväggen ca 3,15 m N om ingången till Danderyds kyrka. "
Vill du se flera runstenar i Danderyds socken eller Danderyd kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.40727
Longitud: 18.036295
Lämnings-ID: L2017:652
Riksantikvarieämbetets ID: Danderyd 2:1
Sveriges runinskrifter: U127, (Upplands runinskrifter)
Plats: Danderyds kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Danderyd
Socken: Danderyds
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:652