Runsten Ög70, L2012:5847 i Ekeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Boði(?) ... Tosti ok Tóki þeir brœðr ... ... eptir Þorgaut, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 1,55 m hög, 1 m bred och 0,3 m tjock. Runhöjd 10 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter påträffades stenen i grunden av ringmuren vid Ekeby kyrka år 1903. Då låg runstenen med ristningen nedåt och man insåg inte att det var en runsten förrän den sprängts sönder. Ristningen består av två delar. Upptill går den utefter stenens kant, nedtill i ett band tvärs över stenens bredd. Inskriften lyder:"N.N. och Toste och Toke, bröderna, (läto resa denna sten) efter Torgöt, sin fader." Undersökt och uppmålad 1960. Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ekeby socken i Boxholm kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m S om bogårdsmur"
Vill du se flera runstenar i Ekeby socken eller Boxholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.25208
Longitud: 15.046708
Lämnings-ID: L2012:5847
Riksantikvarieämbetets ID: Ekeby 34:2
Sveriges runinskrifter: Ög70, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Ekeby kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråröd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Boxholm
Socken: Ekeby
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:5847