Runsten L2012:5846 i Ekeby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:5846 i Ekeby
Foto av Runsten L2012:5846 i Ekeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂d granit, 0,7 m h√∂g, 0,5 m bred och 0,35 m tjock. Runh√∂jd 15 cm. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter hittades fragmentet i kyrkv√§ggen 1894. Av ristningen √§r tv√• runor i b√∂rjan och tre i slutet i beh√•ll i slingor som har en gemensam undre linje. Inskriften lyder:"[*] ki... ...√ĺur". Unders√∂kt och uppm√•lad 1960 och uppm√•lad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ekeby socken i Boxholm kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.252102
Longitud: 15.046919
Lämnings-ID: L2012:5846
Riksantikvarieämbetets ID: Ekeby 34:4
Sveriges runinskrifter: √Ėg69 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Ekeby kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Boxholm
Socken: Ekeby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/db8915b5-4983-43b1-bff4-8fb85cda1146