Runsten Ög69, L2012:5846 i Ekeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 0,7 m hög, 0,5 m bred och 0,35 m tjock. Runhöjd 15 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter hittades fragmentet i kyrkväggen 1894. Av ristningen är två runor i början och tre i slutet i behåll i slingor som har en gemensam undre linje. Inskriften lyder:"[*] ki... ...þur". Undersökt och uppmålad 1960 och uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ekeby socken i Boxholm kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård "
Vill du se flera runstenar i Ekeby socken eller Boxholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.252102
Longitud: 15.046919
Lämnings-ID: L2012:5846
Riksantikvarieämbetets ID: Ekeby 34:4
Sveriges runinskrifter: Ög69, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Ekeby kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Boxholm
Socken: Ekeby
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:5846