Runsten L2012:5789 i Ekeby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2012:5789 i Ekeby
Foto av Runsten L2012:5789 i Ekeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveina ger√įi br√ļ √ĺessa eptir Eyvind, br√≥√įur sinn. Hann var vestr dau√įr √≠ V√¶rings kai-i. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂d granit, 1,7 m h√∂g, 0,55 m bred och 0,35 m tjock. Runh√∂jd 8-10 cm. Runstenen p√•tr√§ffades 1960 i kyrkans s√∂dra port. Uttogs och restes p√• kyrkog√•rden. Inflyttades till sin nuvarande plats √•r 1960 f√∂r att undvika att ristningen f√∂rd√§rvades genom vittring. Omtalas av Nordenskj√∂ld. Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Svena gjorde denna bro efter √Ėvind, sin broder. Han blev v√§sterut d√∂d p√• V√§rings skepp." Unders√∂kt och uppm√•lad 1960."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ekeby socken i Boxholm kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vapenhus."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vid vapenhusets V v√§gg, 28 m 30 gon om N√Ė h√∂rnet av sakrestia."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.251784
Longitud: 15.045972
Lämnings-ID: L2012:5789
Riksantikvarieämbetets ID: Ekeby 34:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg68 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Ekeby kyrka
Placering: Inflyttad i vapenhuset 1961.
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Boxholm
Socken: Ekeby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1ba06345-1669-49c4-821e-53d3e71f8692