Runsten Ög68, L2012:5789 i Ekeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveina gerði brú þessa eptir Eyvind, bróður sinn. Hann var vestr dauðr í Værings kai-i. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 1,7 m hög, 0,55 m bred och 0,35 m tjock. Runhöjd 8-10 cm. Runstenen påträffades 1960 i kyrkans södra port. Uttogs och restes på kyrkogården. Inflyttades till sin nuvarande plats år 1960 för att undvika att ristningen fördärvades genom vittring. Omtalas av Nordenskjöld. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Svena gjorde denna bro efter Övind, sin broder. Han blev västerut död på Värings skepp." Undersökt och uppmålad 1960."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ekeby socken i Boxholm kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vapenhus."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vid vapenhusets V vägg, 28 m 30 gon om NÖ hörnet av sakrestia."
Vill du se flera runstenar i Ekeby socken eller Boxholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.251784
Longitud: 15.045972
Lämnings-ID: L2012:5789
Riksantikvarieämbetets ID: Ekeby 34:1
Sveriges runinskrifter: Ög68, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Ekeby kyrka
Placering: Inflyttad i vapenhuset 1961.
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Boxholm
Socken: Ekeby
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:5789