Runsten Ög67, L2012:5332 i Ekeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sverkir/Sørkvir reisti stein þenna eptir Geirna/Karna/Garna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 1,3 m hög, 1 m bred och 0,3 m tjock. Runhöjd 12 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter återupptäcktes stenen 1894 i kyrkoväggen och togs ut och restes på kyrkogården. Ristningen är mycket tydlig och inskriften lyder:"Särker reste denna sten efter Karne." Undersökt och uppmålad 1960. Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ekeby socken i Boxholm kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård "
Vill du se flera runstenar i Ekeby socken eller Boxholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.252093
Longitud: 15.046817
Lämnings-ID: L2012:5332
Riksantikvarieämbetets ID: Ekeby 34:3
Sveriges runinskrifter: Ög67, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Ekeby kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Boxholm
Socken: Ekeby
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:5332