Runsten Ög98, L2009:3252 i Åsbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A ... reisa stein þenna eptir Krók(?), sinn fôður ... §B ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 1,6 m hög, 0,55 m bred (N-S) och 0,2 m tjock. Runhöjd 0,07-0,13 m. Ristning mot VNV och ställvis på S smalsidan. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"(N.N. lät) resa denna sten efter Krok, sin fader (och efter) Ärinvi, (sin moder)." Rest 1945. Uppmålad 1988. Uppmålad 1998."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åsbo socken i Boxholm kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg udde omgiven av sankmarker i N och S. Ängsmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Belägen i gravfältets V del."
Vill du se flera runstenar i Åsbo socken eller Boxholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.246618
Longitud: 15.101749
Lämnings-ID: L2009:3252
Riksantikvarieämbetets ID: Åsbo 140:2
Sveriges runinskrifter: Ög98, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Strålsnäs
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig grovkornig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Boxholm
Socken: Åsbo
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:3252