Runsten Ög97, L2009:2665 i Åsbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guðmundr reisti stein þenna eptir Véstein, fôður sinn. Guð hjalpi hans sál. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusröd granit, 1,75 m hög, 0,7 m bred (80cg-280cg) och 0,2-0,4 m tjock. Inskriptionen vetter mot NNV. Runhöjd 0,12-0,16 m. Enligt P A Säve skall runstenen för ha stått "i Mell-ängen, nära vägen, ej långt från Svartån, på Grönlunds säteris egor i Åsbo socken, har 1856 flyttats in i parken afjordegaren Grefve Otto Klingspor". Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Gudmund reste denna sten efter Visten, sin fader. Gud hjälpe hans själ!" Uppmålad 1975. Uppmålad 1998."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åsbo socken i Boxholm kommun (Östergötlands län).
Vill du se flera runstenar i Åsbo socken eller Boxholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.247048
Longitud: 15.119333
Lämnings-ID: L2009:2665
Riksantikvarieämbetets ID: Åsbo 155:1
Sveriges runinskrifter: Ög97, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Grönlund
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Boxholm
Socken: Åsbo
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:2665