Runsten Sö292, L2017:7903 i Grödinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vígmarr lét reisa stein þenna at Jôrunda/Jôrund, mág ok félaga sinn ok bróður ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, ca 2,5 m h, 1,35 m br (nertill, NS) och 0,35 m tj(nertill). Närmast rektangulär genomskärning, avsmalnande uppåt.Enl uppsatt skylt,är på stenen inskriften: "Vigmar lät resa dennasten efter Jörunda, sin frände och kamrat ? ". RickardDybeck har också teckant stenen SÖ om Hagen (nr 132). Liksomstenen på Uringe malm (nr 63) står den som en utpost vidsockengränsen och vittnar för främlingen om gångna tiderssläktkärlek. Se bild i boken. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Grödinge socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränrygg. Skogsmark (granskog)"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m Ö om kanten till vägskärning"
Vill du se flera runstenar i Grödinge socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.095245
Longitud: 17.889153
Lämnings-ID: L2017:7903
Riksantikvarieämbetets ID: Grödinge 215:1
Sveriges runinskrifter: Sö292, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Bröta
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Halvdan (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Botkyrka
Socken: Grödinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:7903