Runsten Sö291, L2017:7836 i Grödinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Farulfr(?)/Þórulfr(?) ok Ulfr ok Sigsteinn ok Gunnarr(?) þeir reistu stein þenna eptir Hróald(?), fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, gråsten, 1,35 m hög 0,86-0,89 m br. Runskriftens höjd6-7 cm. "Farulv och Ulv och Sigsten och Gunnar, de reste dennasten efter Roald, sin fader". enl översättning på anslag vidstenen. Undertecknad Landsantikvarin i Stockholms län. 2) IGrödinge kyrkas vapenhus. 2 lösa fragment tillhörande sammarunsten, gråsten. De sammanfogade bitarnas mått: 0,57 m hög, 0,64m bred och ca 0,16 m tjock. Runhöjd 11 cm. Nr 2. Text: "Öjvindoch Gördar och Ingjald och Tidkume och Sigrev, de reste dennasten efter Tole". Stenens ursprung är okänd. Den restes på sinnuvarande plats 1884, efter att ha legat som trappsteg i trappantill vapenhuset. Stenen stod ursprungligen i Eldtomta. Troligentidigare kommen från gravområdet vid ? Österby, raä nr 194.(Uppgifter från boken "Grödinge" av O. Arhenius, Eskilstuna 1945,sid 75. Gammalt inv. nr 39 s 43 Westin 1944. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Grödinge socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd. Tomtmark (kyrkogård)"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 10 m SSÖ om Grödinge kyrkas vapenhus. I kyrkogårdsmuren(ÖNÖ-VSV)"
Vill du se flera runstenar i Grödinge socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.143259
Longitud: 17.786928
Lämnings-ID: L2017:7836
Riksantikvarieämbetets ID: Grödinge 60:1
Sveriges runinskrifter: Sö291, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Grödinge kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Botkyrka
Socken: Grödinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:7836