Runsten Sö296, L2017:4470 i Grödinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásgautr reisti stein þenna eptir Ernfast, móðurbróður sinn, son Gyðings, ok eptir Ólôfu, konu sína. Gerði Ásgautr kuml þessi. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, av gråsten 1,42 m h, 1,61 m br (på bredaste stället)(NÖ-SV) 0,13 m tj. Runslingans bredd 0,12-0,13 m. Upptill är ettstort stycke avslaget. 30 m N 36cg V om nr 1och 10 m 25cg omåkerkant är nr 2)Rest sten av gråsten, 1 m h, 0,9 m (NV-SÖ). FrånÖ-sidan är ett ca 0,3 m stort stycke avslaget. Det liggeromedelbart Ö om stenen. Mellan runstenen och den resta stenen ärmarken terrasserad och verkar äldre trädgårdsanläggning. Därförekommer några meterstora stenar. "Åsgöt rest denna sten efterÄmfast, sin morbroder, Gydings son efter Olof sin hustru, gjordeÅsgöt detta minnesmärke" Enligt excerpt SÖ 295 fanns 1686 enannan runsten vid Skälby. 1862 var enligt Dybeck stenen sedan 16år försvunnen ochsöndersprängd och lagd i grunden till en ladanära Löfstalund i Grödinge sn. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Grödinge socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttning backen med lövträd"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1) 6 m N 14cg V om NÖ-hörnet av garage 3 m V 16cg N om gårdsväg(gamla landsvägen) och 14 m N 30cg V om väg. 2) 2 m Ö omelledning. 10 m NÖ om åker"
Vill du se flera runstenar i Grödinge socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.166251
Longitud: 17.74245
Lämnings-ID: L2017:4470
Riksantikvarieämbetets ID: Grödinge 280:1
Sveriges runinskrifter: Sö296, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Skälby (nu lövstalund)
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Åsgöt (S); Amunde (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Botkyrka
Socken: Grödinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4470