Runsten SöATA4207/71, L2017:4296 i Grödinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... stein at ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment. Gråspräcklig granit 47x18 cm (Ö-V) och 20 cm tj.Runstenen står på ett mindre kvarnhjul. Runorna är 9 cm h. Nedrerunlinjen är endast delvis bevarad. I 1t saknas nederdelarna avhst och den högra bistaven. Toppen av hst i 6 t saknas.Sk i fornav ett kolon. Inga spår av ristning vare sig framför 1 t ellerat..."...(s)ten efter..."T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Grödinge socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m 270cg om SV hörnet av mangårdsbyggnaden och intill gårdensflaggstång"
Vill du se flera runstenar i Grödinge socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.159485
Longitud: 17.743542
Lämnings-ID: L2017:4296
Riksantikvarieämbetets ID: Grödinge 531:1
Sveriges runinskrifter: SöATA4207/71,
Plats: Tyttinge gård
Placering: På gårdsplanen.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Botkyrka
Socken: Grödinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4296