Runsten Sö298, L2017:4142 i Grödinge
Även känd som Uringestenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Haurr ok Karl ok Sighjalmr ok Véhjalmr/Víghjalmr ok Kári létu reisa stein þenna eptir Vígmar, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2,30 m h, 1,80 m br och 0,1-0,3 m tj. Granit. Runslingansbredd varierar mellan 0,12-0,15 m. Runslingan och det inristadekorset äro ifyllda med rödbrun färg. Se bild i boken. Nr 63Runsten, bel 450 m NÖ om Sandsborg, 2 m N om landsvägenGrödinge-Västerhaninge (1939 flyttad utefter landsvägen ca 15 m iostlig riktning) :2,20 m h, 1,25-2,37 m br. Inskriften: Håur(?)och Karl och Sighjälm och Vihjälm och Kåre läto resa denna stenefter Vigmar sin fader. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Grödinge socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack sandmark. Skogsmark (gles tallskog)"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 7 m Ö om körvägs-anslutning (N-S) till landsväg, 2 m N omlandsväg"
Vill du se flera runstenar i Grödinge socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.127923
Longitud: 17.912996
Lämnings-ID: L2017:4142
Riksantikvarieämbetets ID: Grödinge 226:1
Sveriges runinskrifter: Sö298, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Uringe malm
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare: Halvdan (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Uringestenen -
Län: Stockholms
Kommun: Botkyrka
Socken: Grödinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4142