Runsten SöSb1965;20, L2017:4006 i Grödinge
Även känd som Norrgastenen
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok(?) ... ... fôður(?) Guð hjalpi ônd hans ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejsgranit, 1.65 m h (totalt 2 m), 1.2 m br och 0,28 mtj. Runhöjd 3.5-10 cm. Ristningen oläslig på grund av vittring.Ormslinga av 1000-tals typ. Ristningen åt V. Stenen funnen i åkermed ristningsytan nedåt ca 100 m V om manbyggnaden och ca 50 m Öom ån (x på fotokartan) år 1963, rest på nuvarande plats av prof.Jansson 1964. Ristningen har troligen varit vänd mot V och ån. TA: Dnr 4396/63, 7405/64. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Grödinge socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m SSÖ om manbyggnaden, 7 m Ö om byväg. 10 m SV om mindrebostadshus"
Vill du se flera runstenar i Grödinge socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.141552
Longitud: 17.840971
Lämnings-ID: L2017:4006
Riksantikvarieämbetets ID: Grödinge 522:1
Sveriges runinskrifter: SöSb1965;20,
Plats: Norrga
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Norrgastenen -
Län: Stockholms
Kommun: Botkyrka
Socken: Grödinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4006