Runsten Sö288, L2017:2990 i Botkyrka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sibbi ok Jórunnr ok Þorgunnr ok Ingigerðr þau systkin létu reisa stein þenna eptir Tjôrva(?)/Diarf(?), fôður sinn, ok Guðmóð at bónda sinn. Guð hjalpi sál hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit ca 1,85 m h, 1,65 m b 0,40 m tj vid basen, jämnbred och avrundad upptill. Ristningar på Ö sidan. Slingans bredd 8 cm (Runhöjd) Inskriptionen har följande lydelse "Sibbe och Jorun och Torgunn och Ingegärd de syskonen läto resa denna sten efter Tjarve sin fader och Gudmod efter sin make Gud hjälpe hans själ"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Botkyrka socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I N knäet mellan ägor och landsväg. 1 m 80cg om vägen (180-380)Skrävsta 8 m 50cg om port i muren runt Hågelbys trädgård"
Vill du se flera runstenar i Botkyrka socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.221857
Longitud: 17.831911
Lämnings-ID: L2017:2990
Riksantikvarieämbetets ID: Botkyrka 103:1
Sveriges runinskrifter: Sö288, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Hågelby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Botkyrka
Socken: Botkyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:2990