Runsten L2017:2699 i Botkyrka ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:2699 i Botkyrka
Foto av Runsten L2017:2699 i Botkyrka
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1)Runsten av gr√•r√∂d granit, 1,8 m h, 0,8x0,25 m vid basen,avsmalnande upp√•t. Runh√§jd 6-7 cm. Runslingan grund och otydlig.Ristningen, p√• stenens SV sida lyder: "Bj√∂rn och Holm- restedenna sten efter K√§ttilbj√∂rn(?) sin fader. Gud hj√§lpe sj√§len".Enligt uppgift har runstenen ursprungligen st√•tt i Hamraskog,mer √§n 3 km SV (b√∂r ha st√•tt i S√Ė ist√§llet) om Hamra g√•rd, vidden v√§g som l√∂per s√∂derut fr√•n Botkyrka genom Hamra mot Rikstensmarker till Hanninge. Flyttad 1870 till Hamra och rest itr√§dg√•rden. 2) F√∂r runstenens tidigare placering vid Hamra g√•rd,se krysset p√• flygfotobilden. Se ocks√• Ra√§ 360. Enligt uppgiftan O Hermelin skall runstenen ursprungligen ha st√•tt vid n√•gra√§tteh√∂gar. T Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Botkyrka socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård, gräsmatta"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m √Ė om uppfartsv√§g (N-S) och 9 m N om v√§g (√Ė-V)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.205808
Longitud: 17.850038
Lämnings-ID: L2017:2699
Riksantikvarieämbetets ID: Botkyrka 158:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Botkyrka
Socken: Botkyrka
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e89e76dd-2804-4726-9b68-a8c1deebb988