Runsten L2017:2699 i Botkyrka
Foto av Runsten L2017:2699 i Botkyrka
Foto av Runsten L2017:2699 i Botkyrka
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1)Runsten av gråröd granit, 1,8 m h, 0,8x0,25 m vid basen,avsmalnande uppåt. Runhäjd 6-7 cm. Runslingan grund och otydlig.Ristningen, på stenens SV sida lyder: "Björn och Holm- restedenna sten efter Kättilbjörn(?) sin fader. Gud hjälpe själen".Enligt uppgift har runstenen ursprungligen stått i Hamraskog,mer än 3 km SV (bör ha stått i SÖ istället) om Hamra gård, vidden väg som löper söderut från Botkyrka genom Hamra mot Rikstensmarker till Hanninge. Flyttad 1870 till Hamra och rest iträdgården. 2) För runstenens tidigare placering vid Hamra gård,se krysset på flygfotobilden. Se också Raä 360. Enligt uppgiftan O Hermelin skall runstenen ursprungligen ha stått vid någraättehögar. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Botkyrka socken i Botkyrka kommun (Stockholms län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård, gräsmatta"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m Ö om uppfartsväg (N-S) och 9 m N om väg (Ö-V)"
Vill du se flera runstenar i Botkyrka socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.205808
Longitud: 17.850038
Lämnings-ID: L2017:2699
Riksantikvarieämbetets ID: Botkyrka 158:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Botkyrka
Socken: Botkyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:2699