Runsten L2017:2460 i Botkyrka ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:2460 i Botkyrka
Foto av Runsten L2017:2460 i Botkyrka
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√• granit, 2,7 m h, 1,6 m br (VNV-√ĖS√Ė) och 0,3 m tj. Runorna √§r 9-11 cm h och ca 0,5 m dj. Inskriptionen finns p√• SSV sidan, och tolkas: "Sibbe och Tjarve l√§to resa denna efter Torkel, sin fader". Enligt uppgift √•r "1927 flyttades stenen ned till den nya v√§gen Tumba-Uttran och restes i vinkeln mellan denna v√§g och uppfartsv√§gen till L√§nssanatoriet, omkring 60 m N√Ė om Uttrans station" (S√∂dermanlands Runinskrifter). F√∂r stenens ursprungliga plats se RA√Ą-nr Botkyrka 481:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Botkyrka socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m NV om v√§g (N√Ė-SV), och 3 m √ĖS√Ė om mindre v√§g (NN√Ė-SSV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.197992
Longitud: 17.801638
Lämnings-ID: L2017:2460
Riksantikvarieämbetets ID: Botkyrka 58:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Botkyrka
Socken: Botkyrka
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/df6f9449-1361-409e-9cfb-0369f9985927